Fremgangsmåte

Praktisk info – igangsettelse og bruk av elbillader

Alle ladeboksene i garasjene blir klargjort for SmartCharge administrasjons- og betalingsløsning fra leverandøren Meshcrafts. Hver bruker med aktiv ladeboks blir fakturert for sitt forbruk fra og med igangsettelse av hver ladeboks.
NB! Betalingsløsning skal ikke aktiveres før ladeboksen skal tas i bruk.

Hvordan komme i gang

  1. Laderne må være installert og strøm tilkoblet. For å aktivere laderne må du ha fått invitasjon fra Meshcrafts via mail. Her må du gå inn på en link og verifisere ladeboks som er knyttet til nettopp din parkeringsplass (har du ikke fått dette – ta kontakt med styret i Gullmyra Huseierforening). SmartCharge-appen lastes så ned og bruker opprettes i SmartCharge-appen eller på https://smartcharge.io/me/. Gjøres ikke dette, kan ikke ladingen starte.
  2. Trykk «logg inn». Registrer navn, etternavn, mailadresse samt ønsket passord. Når bruker er opprettet, må betalingsmetode velges og evt betalingskort legges inn.
  3. Registrer ønsket betalingsmåte. Du kan velge mellom å legge inn kort eller benytte PayPal.
  4. Når dette er gjort, går du ned i garasjen og kobler opp mobilen på trådløst nettverk. Passord til nettverket skal du ha fått via mail fra styret i Gullmyra Huseierforening.
  5. Registrer ladekort (RFID-kort). Dette gjøres via menyvalget «ladekort» i appen mens du står i garasjen ved laderen, oppkoblet mot internett. Kortet holdes opp mot midtpunktet på ladeboksen, og du vil få beskjed i appen om registreringen er vellykket. Gullmyra Huseierforening benytter kun RFID-ladebokser fra Charge Amps. Det følger med 1 stk RFID-kort per lader. NB!  lbilforeningens ladebrikke og andre RFID-kort/brikker som bankkort, etc kan også benyttes. Når dette er gjort, skal alt være klart til lading.

Hvordan benytte laderen i det daglige

  1. Før RFID-kortet mot sentermerket på Halo eller igangsett lading via Smartcharge app.
  2. Sett kabelen inn i ladeuttaket på bilen.
  3. Halo-sentermerket viser status med et pulserende lys i forskjellige farger for RFID i henhold tilfølgende:

a. Grønt: Godkjent (aktivert i 3 minutter med mindre kabelen allerede er koblet til bilen).

b. Hvitt: Lading pluss roterende Halo-lys.

c. Rødt: Ukjent tagg / ikke aktivert.

Hvordan betale for lading

Når betalingsmåte er valgt i SmartCharge-appen trekkes det automatisk fra kortet, eller det faktureres på månedlig basis. Fakturering per måned har imidlertid en merkostnad. Det anbefales derfor å benytte betalingskort.

Ladekostnad

Du betaler kun for reelt forbruk på din lader i henhold til pris per kWt satt av Gullmyra Huseierforening, for tiden kroner 1,5,- per kWt. Denne satsen inneholder kostnader for internettabonnement i garasjene samt årlig sjekk av ladeanlegget. Prisene vil bli revidert en gang per halvår eller ved behov.
Meshcrafts belaster hvert ladepunkt 10 % av omsetning fra lading på månedlig basis (forbruk av strøm) samt et årlig abonnement på 300,- (25,- per mnd), som faktureres månedsvis. Abonnementsavtalen gjelder for 12 måneder og fornyes automatisk ved utgangen av avtaleperioden. Abonnementskostnaden blir trukket sluttbruker direkte etter at abonnementet er aktivt og betalingskort lagt inn.

Betaling kan gjøres på to måter:

  1. Automatisk månedlig belastning av betalingskort.
  2. Månedlig faktura per e-post (fakturagebyr kr 79,- per faktura).

Ta kontakt med Meshcrafts om du ønsker månedlig faktura på e-post.

Hvordan følge med på egen lading

Hver ladeøkt på din lader loggføres i SmartCharge-appen og du kan her følge med på løpende forbruk.
Fordeling av ladestrøm i anlegget.Det er montert dynamisk lastbalanseringsmodul til alle eltavler som mater elbilene slik at leilighetene har prioritet, men at ledig kapasitet kan fordeles ned til ladeanlegget. Ved dynamisk lastbalansering måles det totale strømforbruket til hovedsikringen/bygget og ladeløsningen/ladeboksene justerer automatisk effekten til bilene etter det totale forbruket til hovedsikringen/bygget. Dette gjør at vi kan hente ut mer strøm til lading når det er mindre forbruk i bygget og vica versa uten at hovedsikringen overbelastes.
Ved få antall personer som lader på en gang per garasjedel og det er lite forbruk i bygget generelt, vil hver beboer som har 7,4 KW ladeboks i beste fall kunne lade med 7,4 KW, avhengig av batteriets temperatur, omgivelsestemperatur, etc. Er mange koblet til på en gang, vil ladehastigheten kunne gå ned. Trenger vi mer kapasitet i fremtiden, kan anlegget enkelt utvides.
Laderne er avhengige av et stabilt internett for å kunne fungere optimalt. Om internettet skulle falle bort, har laderne allikevel en «offline-modus» som sikrer ca 2 kw ladehastighet.

Bytte av kabel på ladeboks

Ønsker du å bytte fra type 2 til type 1-kabel eller omvendt, kan dette gjøres via Elektro Nettverk Service AS. Pris for bytte av kabel har en fast pris på kroner 3495,- ink mva. Ta kontakt med Elektro Nettverk Service AS direkte, og informer samtidig styret i Gullmyra Huseierforening om at du ønsker å gjøre dette.

Support

Spørsmål angående betalingsløsningen eller laderen kan sendes via mail til Meshcrafts på support@meshcrafts.com. Du kan også ta kontakt med de på telefonnummer 919 14 554. Åpningstider er hverdager fra klokken 08:00 til 16:00.

Eierskifte

Ved eierskifte, send en mail til support@meshcrafts.com og huseierforeningen@gullmyra.no med navn på ny eier samt nummer på parkeringsplass.
Ny eier må laste ned app samt følge punkter under «hvordan komme i gang».

Oppsigelse av betalingsløsning

Eventuell oppsigelse av betalingsløsning må sendes skriftlig til Meshcrafts innen 3 måneder før automatisk fornyelse.

Demontering av ladere 

Ladere kan demonteres og benyttes videre av den enkelte bruker på andre steder i forbindelse med salg av hus/leilighet eller av andre årsaker. Det er imidlertid et krav at ladeboksen demonteres samt utmeldes av felles lastbalanseringsløsning på korrekt vis av Elektro Nettverk Service AS som er montør av anlegget. Kostnadene for demontering må dekkes av den enkelte seksjonseier. Kontakt Elektro Nettverk Service AS ved ønske om demontering av lader, samt informer Gullmyra Huseierforening på huseierforeningen@gullmyra.no.