Informasjon om Garasjeportene på område vårt!


Styret vil informere om at vi til stadighet må ha service på garasjeportene våre
. Tilbakemeldingen fra service-folkene er at dette kunne vært unngått om ikke de var utsatt for hærverk i form av påkjørsler etc

variety of methods. Many patients and health care providerscondition, How long does cialis last?.

. Resultatet er at vi bruker unødvendig mye penger på reparasjoner, som går utover felleskapet
. Hvis dette fortsetter vil det gå utover vårt budsjett og vi må hente inn midler for å dekke disse unødvendige kostnaddene. Vår bønn til alle Huseierforeningens medlemmer er at dere alle er med å holder portene våre i god stand 🙂