Nye Parkeringsbestemmelser er nå lagt ut under gjeldende fane