Informasjon om Garasjeportene på område vårt!

Styret vil informere om at vi til stadighet må ha service på garasjeportene våre. Tilbakemeldingen fra service-folkene er at dette kunne vært unngått om ikke de var utsatt for hærverk i form av påkjørsler etc. Resultatet er at vi bruker unødvendig mye penger på reparasjoner, som går utover felleskapet. Hvis dette fortsetter vil det gå utover vårt budsjett og vi må hente inn midler for å dekke disse unødvendige kostnaddene. Vår bønn til alle Huseierforeningens medlemmer er at dere alle er med å holder portene våre i god stand 🙂

Dugnad

I år vil dugnad for Gullmyra Huseierforening være 27.04. kl. 11.00 og ut dagen til vi er ferdig. Det vil bli servert grillmat og noe godt å drikke. Lapper vil bli hengt opp i løpet av kort tid. De som vil og har lyst 🙂 kan feie grusen ut i gang veien dagen før slik at første runde med feie maskin på formiddagen, får tatt med mye av grusen da. Feie maskinen vil gå igjen på slutten av dagen for å ta resten. NB! Dugnaden kan bli avlyst hvis ikke snøen har smeltet. Denne meldingen blir oppdatert hvis det skjer.

Skjøtsel av Knatten på Gullberget, gbnr. 94502_2_P

I forbindelse med at Beboerne rundt Knatten boligsameiet ønsker å utføre skjøtsel av trær og busker på gbnr. 94502_2_P så har det vært utarbeidet en skjøtselsplan av en frittstående anleggsgartnermester og på bakrunn av denne rapporten er det blitt søkt om skjøtsel av område via Bærum kommune som er ansvarlig for reguleringsplanen på vårt område. Kommunen har gitt Huseierforeningen lov til å gjennomføre dette i henhold til søknad og skriv som dere kan finne under dokumenter på hjemmesiden til Huseierforeningen. Det ble avholdt et møte med beboerne som er berørt 01.04.2019 og Huseierforeningen stilte med to representanter på møte. Alle berørte beboere ble varslet og kalt inn til møte og det ble vedtatt på møte å utføre skjøtselen etter planen som ble lagt fram.

 

Papp og plast containerne blir stående

Hei,

Enkelte beboere har fått skriv fra Bærum kommune om ny avfallsortering. Huseierforeningen ønsker å opplyse at papp og plast containerne fortsatt blir stående.

For mer informasjon om hva som skal hvor, se denne oversikten:

https://www.baerum.kommune.no/globalassets/tjenester/avfall-og-gjenvinning/kildesortering/kildesorteringsguide.pdf

Vennlig hilsen fra styret!

Tagged with: , ,

Nye Parkeringsbestemmelser er nå lagt ut under gjeldende fane

Abonner på nyheter

Det er nå mulig å få tilsendt en E-post hver gang en nyhet blir lagt ut på Huseierforeningens sider.

Bruk boksen til høyre, legg inn din E-post adresse og klikk på “Abonner” knappen.

Du vil da motta en E-post hvor du må trykke på “Confirm Subscription” knappen i mailen for å bekrefte abonnementet.

 

Top