Papp og plast containerne blir stående

Hei,

Enkelte beboere har fått skriv fra Bærum kommune om ny avfallsortering. Huseierforeningen ønsker å opplyse at papp og plast containerne fortsatt blir stående.

For mer informasjon om hva som skal hvor, se denne oversikten:

https://www.baerum.kommune.no/globalassets/tjenester/avfall-og-gjenvinning/kildesortering/kildesorteringsguide.pdf

Vennlig hilsen fra styret!

Tagged with: , ,