Skjøtsel av Knatten på Gullberget, gbnr. 94502_2_P


I forbindelse med at Beboerne rundt Knatten boligsameiet ønsker å utføre skjøtsel av trær og busker på gbnr

. 94502_2_P så har det vært utarbeidet en skjøtselsplan av en frittstående anleggsgartnermester og på bakrunn av denne rapporten er det blitt søkt om skjøtsel av område via Bærum kommune som er ansvarlig for reguleringsplanen på vårt område
. Kommunen har gitt Huseierforeningen lov til å gjennomføre dette i henhold til søknad og skriv som dere kan finne under dokumenter på hjemmesiden til Huseierforeningen

the NO stimulus is removed or ceased, cGMP is no longer generic cialis and the expansion of the lacuna spaces compresses the.

. Det ble avholdt et møte med beboerne som er berørt 01.04.2019 og Huseierforeningen stilte med to representanter på møte. Alle berørte beboere ble varslet og kalt inn til møte og det ble vedtatt på møte å utføre skjøtselen etter planen som ble lagt fram.